Menu Zavřeno

CG Plzeň

Vážení a milí studenti Církevního gymnázia, moji vzácní přátelé.

Konec června 2021 pro mě znamená i konec mého spirituálování a učení na našem gymnáziu. Přesto si troufám tvrdit, že na vás nezapomenu a že u mě máte vždy dveře otevřené. Děkuji za těch deset let, kdy jste mě přijímali a naslouchali mi. Snažil jsem se vám předat víc, než jen osnovy religionistiky. Přeji vám, aby vám to přineslo dřív nebo později užitek. Možná, že časem některá probíraná témata sepíšu a dám je sem na web k dispozici.

Od 1.7.2021 nebudu ani na školním mailu, ani na školních Teamsech, ale pokud budete potřebovat, jistě mě najdete.

Ať se vám život podaří.

Religionistika – maturitní témata 2020/21

1. Religionistika a náboženství, ateismus
2. Vztah mezi vědou a náb., kreacionismus a evoluce, výklad Gen
3. Judaismus na pozadí SZ a NZ
4. Bible, Ježíš Kristus
5. Křesťanské církve, historie křesťanství
6. Křesťanství
7. Judaismus
8. Islám
9. Hinduismus
10. Budhismus
11. Konfucianismus a Taoismus
12. Sekty a nebezpečná náboženská hnutí
13. Úvod do křesťanské etiky, svoboda volby, svědomí, pravidla
14. Etika desatera: první část (1. – 4. slovo)
15. Etika desatera: úcta k životu (5. slovo)
16. Etika desatera: druhá část (6. – 10. slovo)
17. Trest smrti a etika válečného konfliktu
18. Eutanázie
19. Sociální a ekonomická etika
20. Bioetika

Učební plán mého působení na gymnáziu

Tercie: Křesťanství
1. Úvod
2. Současnost
3. Svátosti
4. Bible
5. Historické panoráma NZ
6. Příběh JK
7. Dějiny

Kvarta: Světová náboženství
1. Úvod
2. Hinduismus
3. Buddhismus
4. Náboženství Číny
5. Judaismus
6. Islám
7. Sikhismus

Kvinta: Křesťanská etika 1
1. Teorie etiky
2. Svědomí, svoboda
3. Úvod do desatera
4. Desatero 1
5. Desatero 2
6. Desatero 3
7. Desatero 4

Sexta: Křesťanská etika 2
1. Desatero 5
2. Trest smrti
3. Eutanázie
4. Interrupce
5. Sebevražda
6. Bioetika

Septima: Křesťanská etika 3 a fil
1. Etika válečného konfliktu
2. Desatero 6. a 9
– Úvod
– Manželství
– Antikoncepce
– Homosexualita
– Pornografie
3. Desatero 7. a 10
4. Desatero 8
5. Ekonomická a sociální etika
6. Náboženství a věda

Oktáva: Obecná religionistika a sekty
1. Náboženskost člověka
2. Ateismus
3. Charakteristické znaky sekt
4. Konkrétní skupiny
– Haré Krišna
– Moon
– Mormoni
– Satanismus
– Sinčchondži
– Svědkové Jehovovi
5. Obecná religionistika

Klíčové pojmy světových náboženství pro kvarty

Islám
1. Alláh
2. Islám
3. Muslim
4. Mekka
5. Ka´ba
6. Muhammad Ibn Abdulláh
7. Chadídža
8. Džibríl
9. Medína
10. Hidžra
11. Korán
12. Šaháda, salát, zakát, saum, hadždž
13. Šarí´a
14. Sunnité
15. Ší´ité
16. Súfismus
17. Salafíja
18. Mešita
19. Mihráb
20. Minaret
21. Muezzin
22. Imám
23. Džihád (4 rozměry!)
24. Mudžahid
25. Fatwa
26. Muftí
27. Hidžáb
28. Burka
29. Nikáb
30. Čádor

Hinduismus
1. Hinduismus
2. Ganga
3. Indus
4. Sanskrt
5. Dharma
6. Varnový systém, bráhmani, kšatriové, vaišiové, šúdrové, nedotknutelní
7. Brahma a Átman
8. Karma
9. Sansára a Mókša
10. Cesty k vysvobození
11. Představa světa
12. Guru
13. Védy a Upanišády
14. Eposy: Rámájána, Mahábhárata
15. Trimúrti
16. Brahmá
17. Višnu
18. Avatar, inkarnace
19. Šiva
20. Ganéša
21. Šakti

Buddhismus
1. Siddhárta Gautama
2. Buddhovo učení
3. Čtyři vznešené pravdy
4. Morálka
5. Nirvána
6. Tři klenoty Buddhismu
7. Buddha
8. Dharma
9. Sangha
10. Mnišství
11. Pět základních etických pravidel
12. Obřady a svátky
13. Literatura a historický vývoj
14. Sútry
15. Tripitakam
16. Hínajána (malé vozidlo), Théraváda (staré vědění)
17. Mahájána (velké vozidlo)
18. Tantrický buddhismus
19. Lámaismus, Dalajláma
20. Zen-buddhismus

Náboženství Číny
1. Čínské náboženství – 2 základní znaky
2. Čínské náboženství – 3 prvky
3. Universismus
4. Šang-ti
5. Konfucianismus
6. Konfucius
7. Lunjü
8. Li
9. Konfuciánský ideál „správného člověka“
10. Pět Klasických knih.
11. Taoismus
12. Lao-c´
13. Tao-Te-Ťing
14. Tao
15. Jin a jang

Judaismus
1. Tóra
2. Genesis
3. Exodus
4. Leviticus
5. Numeri
6. Deuteronomium
7. Talmud
8. Třináct článků víry judaismu – Maimonides
9. Chrám
10. Synagoga
11. Abrahám
12. Mojžíš
13. Jozue
14. Saul
15. David
16. Šalamoun
17. Helénismus
18. Ježíš Kristus
19. Bar Kochba
20. Stát Izrael
21. Diaspora
22. Holokaust – šo´a
23. Aškenazim
24. Sefardíni
25. Ortodoxní židovství
26. Sekulární židé
27. Chasidismus
28. Hnutí kabaly
29. Šema Jisrael
30. Šabat
31. Roš hašana
32. Jom kipur
33. Sukot
34. Pesach
35. Šavuot
36. Chanuka
37. Menora
38. Košer
39. Magen David
40. Bar Micva
41. Mezuza
42. Kipa (Jarmulka)
43. Tfilin
44. Talit
45. Mezuza